Dat was snel! (helaas)

In mijn vorige blog vroeg ik mij af of het eigenlijk niet beter is dat er geen wetswijzigingen komen voor zzp'ers, omdat die meestal geen goed nieuws zijn voor zzp'ers. Nog geen week later beantwoordt de staatssecretaris Kamervragen over huurwoning&zzp'ers. De staatssecretaris belooft een aanpassing van de wet, in reactie op een uitspraak van de Hoge Raad over huurwoning&zzp'ers. En ook deze aangekondigde wetswijziging is geen verbetering voor de financiële situatie van zzp'ers. 

Situatie:

Eerder dit jaar besloot de Hoge Raad dat onder bepaalde voorwaarden de huur van een huurwoning als zakelijke last in mindering mocht worden gebracht. De staatssecretaris gaf destijds aan dat hij die uitspraak respecteerde en geen reden zag voor een wetswijziging. Nu, na Kamervragen, denkt de staatssecretaris daar anders over. 

Eerlijkheidshalve moet ik toegeven dat de eerste reactie van de staatssecretaris verbazingwekkend was. Immers, de uitspraak brengt potentieel groot financieel voordeel voor een grote groep zzp'ers. Het zou zelfs lonend zijn om te verhuizen naar een andere huurwoning! De consequenties voor 's lands schatkist waren potentieel groot, dus het lijkt erop dat de staatssecretaris eerder dit voorjaar meer bezig was met het beteugelen van de riante afvloeïngsregeling van de Belastingdienst dan dat hij voldoende oog had voor dit financiële risicio. Of is er sprake van een trend? Namelijk, dat de staatssecretaris pas oog krijgt voor issues nadat er kritische vragen worden gesteld? En moeten we dan wensen dat de criticasters zich stil houden? Nee toch! Wel hoop ik dat de staatssecretaris ook luistert naar criticasters als die veranderingen in het voordeel van zzp'ers bepleiten.

Hoe dan ook, de stelling dat zzp'ers uiteindelijk beter af zijn zonder wetswijzigingen lijkt hiermee opnieuw bevestigd te worden. Tot de volgende wetswijziging!

Comments