De belofte van DeBoekhouders+

Elke boekhouder die bij ons werkzaam is heeft de volgende belofte ondertekend:

Als boekhouder heb ik als taak de financiële administratie van mijn klanten te voeren.

Ik zorg ervoor dat mijn klanten voldoen aan hun financiële en fiscale verplichtingen.

Ik heb als boekhouder een controlerende en adviserende rol op financieel en fiscaal gebied.

Mijn belangrijkste taken zijn:

 • Het opstellen of controleren van de boekhouding
 • Het opstellen of controleren van de jaarrekening
 • Het advies geven over financiële en fiscale kwesties
 • Het bieden van administratieve ondersteuning voor alle financiële en fiscale kwesties
 • Het voldoen aan fiscale verplichtingen

Ik beloof:

 • dat ik mijn functie als boekhouder integer en zorgvuldig zal uitoefenen en dat ik mijn verantwoordelijkheid ken
 • dat ik mijn klanten zo goed mogelijk zal inlichten
 • dat ik mij zal gedragen naar de wetten, de reglementen en de gedragscodes die op mij van toepassing zijn
 • dat ik over het juiste kennisniveau beschik om mijn vak te kunnen uitoefenen
 • dat ik mijn kennisniveau up-to-date zal houden
 • dat ik geheim zal houden wat mij is toevertrouwd
 • dat ik geen misbruik zal maken van mijn kennis
 • dat ik mij open en toetsbaar zal opstellen
 • dat ik mij zal inspannen om het vertrouwen van mijn klanten te behouden en te bevorderen
Comments