Persoonlijk contact

Wij werken graag met cijfers en maken ze voor u begrijpelijk, maar onze klanten zijn natuurlijk geen nummers.

Integendeel, wij hechten veel waarde aan persoonlijk contact. Persoonlijk contact is voor ons geen vraag, maar een uitgangspunt, net als begrijpelijke taal.

Persoonlijk contact zorgt voor een betere dienstverlening

Voor ons hoort persoonlijk contact bij onze dienstverlening. Juist en vooral als u al klant bij ons bent, niet alleen als u klant bij ons wordt. Juist in persoonlijk contact leren wij uw onderneming kennen.

Zo weten we waar u zich op wilt richten en hoe u wilt groeien, en kunnen wij u helpen met het signaleren van de financiële consequenties van uw beslissingen.

Wij geloven zo sterk in het belang van persoonlijk contact, dat wij bij elk pakket vaste contactmomenten met u afspreken. En bij de pakketten Zorgeloos en Schoenendoos is bij het tarief inbegrepen dat u ons kunt benaderen buiten die vaste contactmomenten om.

En wilt u graag ondersteuning bij u thuis? Ook dat kan!

Duidelijke uitleg over de betekenis van de cijfers

Als ondernemer rekent u erop dat uw boekhouding foutloos is. En dat verzorgen wij graag voor u. Ook zorgen wij bij twee pakketten voor duidelijke rapportages en heldere uitleg over de betekenis en de ontwikkeling van de cijfers.

Dat lijkt logisch, maar uit gesprekken met ondernemers weten we dat begrijpelijke uitleg van cijfers niet vanzelfsprekend is. Bij ons kunt u hier wel op rekenen. Als wij volgens u hierin tekortschieten, dan mag u ons daarop aanspreken.

Comments