Forse daling zzp'ers door wet DBA?

Onlangs kwamen er verontrustende berichten over de effecten van de wet DBA. U weet wel, de opvolger van de VAR. Met als belangrijke aanpassing het neerleggen van verantwoordelijkheid bij de opdrachtgever.

De vraag was hoe opdrachtgevers, bijvoorbeeld een bouwbedrijf dat opdrachten geeft aan zzp'ende bouwvakkers, om zouden gaan met die veranderde verantwoordelijkheid. Een groot deel van die opdrachtgevers heeft accountants&adviseurs ingehuurd om te zorgen dat er een modelovereenkomst komt die goedgekeurd wordt door de Belastingdienst. Jammer genoeg nog weinig duidelijkheid voor de opdrachtgevers omdat de Belastingdienst enerzijds veel overeenkomsten afkeurt, en anderzijds nog veel overeenkomsten moet beoordelen.

Ook hoor ik dat sommige opdrachtgevers van hun accountant te horen krijgen dat de zzp'er maar een BV moet gaan oprichten en dat dan het leed zou zijn geleden. Tsja, als het echt zo eenvoudig zou zijn, dan zouden we dat vast gehoord hebben van één van de gasten in Business Class. Nee, alleen een andere rechtsvorm biedt geen soelaas.

En nu blijkt dat er een grote groep opdrachtgevers is die besloten heeft geen contracten meer aan te gaan met zzp'ers, waarvan sommigen al jaren lang naar tevredenheid werkzaamheden verrichten voor diezelfde opdrachtgever. De precieze motivatie is niet te achterhalen, maar ik vermoed dat een aantal opdrachtgevers een risico-analyse hebben gemaakt, en de uitkomst daarvan was geen goed nieuws voor de betreffende zzp'ers. Maakt dat de DBA tot een slechte wet? De Belastingdienst benadrukt dat de eisen die gesteld worden aan de arbeidsrelatie niet zoveel verschillen van de eisen die de VAR stelde. Oftewel: opdrachtgevers wisten dit al langer, maar zagen voor zichzelf weinig risico. 

Doet de wet DBA recht aan de zzp'ers? Ik vind dat een lastige vraag. Aan de ene kant begrijp ik de wens om ondernemersfaciliteiten alleen maar toe te kennen aan ondernemers, aan de andere kant hebben de politiek&werkgevers de ondernemersfaciliteiten gebruikt om werknemers de financiële impact van het verliezen van hun dienstverband niet direct te laten voelen. En ik vind het niet eerlijk om diezelfde werknemers dan vervolgens hun ondernemersschap te ontnemen. 

Inmiddels zijn er signalen dat de wet DBA verzacht zou moeten worden. Volgens mij zal dat hoe dan ook moeten gebeuren, via een wetswijziging of door de huidige regels soepel te hanteren.

Comments