Nieuw kabinet: verslechtering voor zzp'ers mbt zelfstandigenaftrek?

Het nieuwe kabinet heeft haar regeerakkoord bekend gemaakt. Op sommige punten heel gedetailleerd, op andere punten wat algemener.

Voor zzp'ers is het goede nieuws (nou ja, dit werd al een tijd verwacht dus echt nieuws is het niet) dat de controle op de wet DBA opnieuw is uitgesteld, behalve bij overduidelijke & bewuste overtredingen. En dat de wet DBA zal worden opgevolgd door een webbased tool. Absoluut geen verkeerde ontwikkeling, maar the devil is in the details. En lijkt dit niet een beetje op een online versie van de VAR?

En ook zzp'ers profiteren natuurlijk van de lagere inkomstenbelasting. Maar het lijkt erop alsof de zelfstandigenaftrek toch wordt verlaagd.

Dat heeft u misschien nog niet duidelijk mee gekregen. Het is gekoppeld aan de beperking van de hypotheekrente: het maximale tarief voor de aftrek van hypotheekrente gaat versneld omlaag naar 37%. Dus ook al betaal je het toptarief over je inkomsten, de hypotheekrente is maar voor 37% aftrekbaar.

Dat is uitgebreid in de publiciteit geweest. Wat minder duidelijk is beschreven is dat het nieuwe kabinet aangeeft dat deze aftopping voor meerdere aftrekposten gaat gelden. Voor welke precies was nog niet helemaal duidelijk bij de presentatie van het regeerakkoord. Gaat het dan bijvoorbeeld ook om de zorgkosten en de studiekosten , of ook om de mkb-vrijstelling en de FOR? Onduidelijk in het regeerakkoord, maar in sommige publicaties werd de zelfstandigenaftrek met zekerheid genoemd als aftrekpost waarvoor uiteindelijk maximaal 37% aftrekbaarheid geldt.

Wat is het effect: voor de beter verdienende zzp'ers best groot!

Voorbeeld: als je als zzp'er nu de zelfstandigenaftrek toepast bij een inkomen van 100.000 euro, dan heb je een belastingvoordeel van 52% van 7.280 = 3.785. Bij 37% is het belastingvoordeel 2.693 euro. Een verschil van 1.000 euro netto!

Mocht dit inderdaad de bedoeling zijn, dan slaagt dit kabinet er goed in om dit effect buiten de publiciteit te houden. Om nog maar te zwijgen over het effect als de mkb-vrijstelling ook onder deze beperking valt.

Daarom blijf ik pleiten voor

  1. aparte inkomensplaatjes voor zzp'ers, zodat de belangen van zzp'ers beter worden gediend
  2. voorlopig maar geen wetswijzigingen meer voor zzp'ers tenzij zzp'ers daar nadrukkelijk in gekend worden. Nu pakken wetswijzigingen eigenlijk altijd negatief uit.

 

Reacties op mijn mening zijn welkom via info [at] deboekhoudersplus [dot] nl