TOZO & de gemeente & de zakelijke dienstverlener

In mijn vorige blog gaf ik mijn mening over het regeringsbeleid als het gaat om zzp-ers. In deze blog geef ik mijn mening over (de controle op) TOZO.

Vorig jaar is TOZO als steunmaatregel ingesteld voor zzp-ers die vanwege de verslechterende marktomstandigheden door corona, onder het minimumniveau zakken qua inkomen. In eerste instantie waren de voorwaarden beperkt, later zijn die voorwaarden aangescherpt. Ondanks dat was het kenmerkende van deze maatregel dat ze ruimhartig is opgezet, zonder stevige controle achteraf. En daar wringt voor mij de schoen.

Ten eerste voor gemeenten: de richtlijn voor gemeenten is dat de gemeente uitgaat van goedwillendheid van de aanvrager, en dat de gemeente dus achteraf niet een indrukwekkend controleproces opzet. Dat klinkt vrij redelijk maar schept en passant veel ruimte voor eigen afwegingen voor iedere gemeente. Zo ken ik een gemeente die een gematigd controlebeleid voert, maar ik ken ook een gemeente die telefonisch aanraadt om inkomsten over 2020 toe te wijzen aan januari/februari en ze dan maar niet mee te tellen voor de toetsing. Diezelfde gemeente geeft telefonisch aan dat ze op basis van de richtlijnen "gedwongen" is om te vertrouwen op de integriteit van de ondernemer.

Dat klinkt mooi, maar als de gemeente dat standpunt inneemt, dan betekent dat eigenlijk dat de gemeente accepteert dat er teveel wordt uitbetaald. Op zich prima, ware het niet dat de gemeente uiteindelijk de rekening gaat neerleggen bij de belastingbetalende inwoners. Ik denk dat alleen al het (aankondigen van het) opvragen van de aangifte inkomstenbelasting & verder onderzoek instellen als de belastbare winst meer dan 10.000 euro bedraagt, een duidelijke en verdedigbare stap is.

Ten tweede sta ik in gedachten stil bij de accountant/belastingadviseur/administratiekantoor/boekhouder die de aangifte inkomstenbelasting 2020 verzorgt voor de ondernemer die ook TOZO heeft aangevraagd. Neem je actie als je ziet dat het toegekende bedrag aan TOZO niet kan passen bij de inkomsten over 2020?

Begrijp me goed, ik ben geen voorstander van een verplichte meldplicht van bovengenoemde dienstverleners richting de gemeente. Maar is het prima om als dienstverlener de aangifte in te dienen en hooguit de belastingplichtige attent te maken op de informatieplicht jegens de gemeente?

Persoonlijk vind ik dat je een stapje verder moet gaan, en dat je vanuit integriteitsoverwegingen meer zekerheid moet hebben dat de belastingplichtige aan de informatieplicht (gaat) voldoe(n)(t). En als die zekerheid ontbreekt, dat dan de overweging opkomt om de dienstverlening te staken.

Persoonlijk vind ik dit geen radicaal standpunt, maar ik zou graag (bijvoorbeeld op websites) de mening van met name accountantskantoren publiekelijk verwoord zien.

Dit is mijn mening, en ik blijf benieuwd naar uw reacties. 

Comments