Zelfstandigen en corona vs Werknemers en corona

Vanaf 2020 is Nederland geconfronteerd met het coronavirus. Gelukkig heeft dit kabinet (demissionair inmiddels maar nog steeds regerend) vanaf het begin stevige steunmaatregelen genomen, waardoor bedrijven gesteund werden. Maar het lijkt erop alsof dit kabinet moeite blijft houden met zzp-ers. Deze mening licht ik graag toe.

Voor bedrijven met werknemers in loondienst werd steun verleend bij geschat verlies aan omzet, en dat was eigenlijk ook het enige criterium. Werknemers behielden hun salaris. Na het indienen van de aanvraag is er een afgesproken moment waarop het geschatte omzetverlies moet worden aangetoond door middel van de jaarrekening.

Voor de criteria voor zzp-ers heb ik meer ruimte nodig, zelfs als ik me beperk tot TOZO-Inkomensondersteuning (en degenen die de regels goed kennen zullen zien dat ik sommige details weglaat):

  • ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als ondernemer, vanaf moment x.
  • Uitkering maximaal op bijstandsniveau, waarbij rekening wordt gehouden met de bedrijfsinkomsten.
  • Als je een fiscale partner hebt, dan krijgt die de helft van de uitkering toegewezen. Gevolg: vaak meer belasting betalen.
  • Meetellen inkomen fiscale partner voor vaststelling hoogte uitkering.
  • Meetellen vermogen voor vaststelling hoogte uitkering.
  • Uitgebreide aanlevering van formatie, waarvoor de meeste zzp-ers een beroep (moeten) doen op externe partijen. Advies- en accountantskantoren, boekhouders, administratiekantoren etc hebben hiervoor veel uren moeten maken (en factureren).
  • Periodieke informatievoorziening.

Persoonlijk vind ik het moeilijk om de steunmaatregelen voor bedrijven en zzp-ers te zien als "gelijke monniken, gelijke kappen". 

Naar mijn mening golden er veel strengere regels voor zzp-ers om aanspraak te maken op een beduidend lager maandbedrag aan inkomenssteun.

Eerder heb ik gepleit voor aparte inkomensplaatjes voor zzp-ers op Prinsjesdag.

Ik denk dat als die er geweest zouden zijn dat dit kabinet niet geriskeerd zou hebben dat er in september 2020 een storm van verontwaardiging zou opsteken bij het tonen van de uiteindelijke netto-effecten voor zzp-ers.

 Reacties op mijn mening zijn welkom via info [at] deboekhoudersplus [dot] nl 

Comments