Blog

TOZO & de gemeente & de zakelijke dienstverlener

In mijn vorige blog gaf ik mijn mening over het regeringsbeleid als het gaat om zzp-ers. In deze blog geef ik mijn mening over (de controle op) TOZO.

Vorig jaar is TOZO als steunmaatregel ingesteld voor zzp-ers die vanwege de verslechterende marktomstandigheden door corona, onder het minimumniveau zakken qua inkomen. In eerste instantie waren de voorwaarden beperkt, later zijn die voorwaarden aangescherpt. Ondanks dat was het kenmerkende van deze maatregel dat ze ruimhartig is opgezet, zonder stevige controle achteraf. En daar wringt voor mij de schoen.

Zelfstandigen en corona vs Werknemers en corona

Vanaf 2020 is Nederland geconfronteerd met het coronavirus. Gelukkig heeft dit kabinet (demissionair inmiddels maar nog steeds regerend) vanaf het begin stevige steunmaatregelen genomen, waardoor bedrijven gesteund werden. Maar het lijkt erop alsof dit kabinet moeite blijft houden met zzp-ers. Deze mening licht ik graag toe.

Voor bedrijven met werknemers in loondienst werd steun verleend bij geschat verlies aan omzet, en dat was eigenlijk ook het enige criterium. Werknemers behielden hun salaris. Na het indienen van de aanvraag is er een afgesproken moment waarop het geschatte omzetverlies moet worden aangetoond door middel van de jaarrekening.

Voor de criteria voor zzp-ers heb ik meer ruimte nodig, zelfs als ik me beperk tot TOZO-Inkomensondersteuning (en degenen die de regels goed kennen zullen zien dat ik sommige details weglaat):

Nieuw kabinet: verslechtering voor zzp'ers mbt zelfstandigenaftrek?

Het nieuwe kabinet heeft haar regeerakkoord bekend gemaakt. Op sommige punten heel gedetailleerd, op andere punten wat algemener.

Voor zzp'ers is het goede nieuws (nou ja, dit werd al een tijd verwacht dus echt nieuws is het niet) dat de controle op de wet DBA opnieuw is uitgesteld, behalve bij overduidelijke & bewuste overtredingen. En dat de wet DBA zal worden opgevolgd door een webbased tool. Absoluut geen verkeerde ontwikkeling, maar the devil is in the details. En lijkt dit niet een beetje op een online versie van de VAR?

En ook zzp'ers profiteren natuurlijk van de lagere inkomstenbelasting. Maar het lijkt erop alsof de zelfstandigenaftrek toch wordt verlaagd.

Dat heeft u misschien nog niet duidelijk mee gekregen. Het is gekoppeld aan de beperking van de hypotheekrente: het maximale tarief voor de aftrek van hypotheekrente gaat versneld omlaag naar 37%. Dus ook al betaal je het toptarief over je inkomsten, de hypotheekrente is maar voor 37% aftrekbaar.

Nieuw beoogd kabinet, nieuwe plannen, opnieuw verslechtering zzp'ers

Misschien vindt u het wat voorbarig om de berichten in de media al als waarheid te beschouwen, ook omdat er formeel nog geen nieuw kabinet is benoemd. Aan de andere kant: deze informatie wordt niet toevallig gelekt, dus verwacht ik dat deze plannen wel doorgaan. Durft u dat risico aan? Lees dan verder.

Er komen forse veranderingen in het hypotheekdossier (ondanks de verkiezingsbelofte van de VVD dat de komende jaren rust zullen kennen op dit dossier), en ook veel andere ingrijpende plannen die goed bekeken moeten worden voordat bekend is wat daarvan het precieze effect is. 

Waar ik nu op doel is de omzetbelasting. Blijkbaar wil het nieuwe kabinet het lage tarief van de omzetbelasting verhogen van 6 naar 9 procent. Dit lage tarief geldt o.a. voor levensmiddelen. 

Dit zullen we als consument direct merken bij het boodschappen doen: we gaan meer betalen voor dezelfde boodschappen. En dat is vaak ook het enige effect dat wordt toegelicht door de politiek: hoeveel stijgt de inflatie hierdoor, en wat betekent dit voor de koopkracht van de consument?

Prinsjesdag 2017: weinig nieuws, maar wel sluipende verslechtering voor zzp'ers

Het demissionaire kabinet heeft de begroting voor 2018 ingediend. Zonder grote wijzigingsvoorstellen, want die worden toch echt overgelaten aan het nog te formeren kabinetsteam.

Vorige jaren zijn we gewend dat de zzp'ers er maar bekaaid afkomen. Mijn stelling was (en is): misschien maar goed ook, want vaak zijn die wijzigingen in het nadeel van zzp'ers. Denk maar aan de wet DBA.

Dus dit jaar misschien helemaal niks nieuws voor zzp'ers? 

Helaas. Dat de controle op de wet DBA opnieuw wordt uitgesteld mag eigenlijk geen nieuws meer worden genoemd. Eigenlijk wacht iedereen op de bekendmaking dat de wet DBA wordt vervangen.

Ander punt: de ZVW-premie gaat omhoog van 5,4% naar 5,65%. Dit lijkt niet veel, maar de ZVW komt bovenop de inkomstenbelasting en kent anders dan de inkomstenbelasting geen aftrekposten. En als je dan de 4,85% van 2015 ernaast zet, dan heb je in drie jaar een stijging van 16,5% van een netto-heffing. En dat effect zie je niet terug in de inkomensplaatjes, want die zijn gebaseerd op loondienst.

Daarom opnieuw mijn pleidooi voor aparte inkomensplaatjes voor zzp'ers!

Forse daling zzp'ers door wet DBA?

Onlangs kwamen er verontrustende berichten over de effecten van de wet DBA. U weet wel, de opvolger van de VAR. Met als belangrijke aanpassing het neerleggen van verantwoordelijkheid bij de opdrachtgever.

De vraag was hoe opdrachtgevers, bijvoorbeeld een bouwbedrijf dat opdrachten geeft aan zzp'ende bouwvakkers, om zouden gaan met die veranderde verantwoordelijkheid. Een groot deel van die opdrachtgevers heeft accountants&adviseurs ingehuurd om te zorgen dat er een modelovereenkomst komt die goedgekeurd wordt door de Belastingdienst. Jammer genoeg nog weinig duidelijkheid voor de opdrachtgevers omdat de Belastingdienst enerzijds veel overeenkomsten afkeurt, en anderzijds nog veel overeenkomsten moet beoordelen.

Ook hoor ik dat sommige opdrachtgevers van hun accountant te horen krijgen dat de zzp'er maar een BV moet gaan oprichten en dat dan het leed zou zijn geleden. Tsja, als het echt zo eenvoudig zou zijn, dan zouden we dat vast gehoord hebben van één van de gasten in Business Class. Nee, alleen een andere rechtsvorm biedt geen soelaas.

Dat was snel! (helaas)

In mijn vorige blog vroeg ik mij af of het eigenlijk niet beter is dat er geen wetswijzigingen komen voor zzp'ers, omdat die meestal geen goed nieuws zijn voor zzp'ers. Nog geen week later beantwoordt de staatssecretaris Kamervragen over huurwoning&zzp'ers. De staatssecretaris belooft een aanpassing van de wet, in reactie op een uitspraak van de Hoge Raad over huurwoning&zzp'ers. En ook deze aangekondigde wetswijziging is geen verbetering voor de financiële situatie van zzp'ers. 

Situatie:

Eerder dit jaar besloot de Hoge Raad dat onder bepaalde voorwaarden de huur van een huurwoning als zakelijke last in mindering mocht worden gebracht. De staatssecretaris gaf destijds aan dat hij die uitspraak respecteerde en geen reden zag voor een wetswijziging. Nu, na Kamervragen, denkt de staatssecretaris daar anders over. 

Prinsjesdag 2016: teleurstellend of prettig nieuws?

De regeringsvoorstellen die op Prinsjesdag 2016 werden gepresenteerd bevatten weinig nieuwe wetgeving voor zzp'ers. Persoonlijk vind ik dat teleurstellend, omdat er volgens mij nog steeds te weinig aandacht is voor de sterk groeiende groep van inmiddels 1 miljoen zzp'ers. En als er meer aandacht zou zijn voor zzp'ers, dan zouden er ook fiscale wetten worden gemaakt die beter passen bij de zzp'er.

Maar is mijn teleurstelling terecht?

De laatste grote wetswijziging voor zzp'ers was de DBA, als opvolger van de VAR. En in het "proefjaar" 2016 blijkt dat veel modelovereenkomsten worden afgekeurd door de Belastingdienst of nog steeds in behandeling zijn. Niet goed voor de zenuwen van de zzp'er, maar ook veel opdrachtgevers vragen zich af hoe ze tot een goede modelovereenkomst gaan komen.

En zo nu en dan denkt de politiek aan het afschaffen van de zelfstandigenaftrek, startersaftrek of de FOR. Dus ja, misschien is het ook maar beter dat de politiek de wetgeving voor zzp'ers met rust laat, op voorwaarde dat de DBA wel beter gaat aansluiten op de werkwereld van de zzp'er.

Financieel en fiscaal: eindejaarstips 2015

Het kalenderjaar 2015 nadert het einde. Nog een paar weken voor de viering van Kerst, en dan kunnen we op Oudjaarsdag de balans opmaken van een roerig jaar.

Over het opmaken van de balans gesproken: bent u financieel gezien klaar om 2015 af te sluiten en aan 2016 te beginnen?

Misschien een onverwachte vraag voor u, en dan is het zeker goed om verder te lezen.

Zo tegen het einde van het jaar hebt u financieel gezien al veel informatie. Van uw werkgever of van uw uitkeringsinstantie heeft u het loonstrookje tot en met november gehad. En voor uw bedrijf heeft u hopelijk de stand tot en met het derde kwartaal op een rijtje, of misschien zelfs tot en met november.

Met deze informatie kunt u inschatten hoeveel u dit jaar aan belastbaar inkomen heeft, en ook kunt u op uw bankrekeningen zien hoeveel vermogen u heeft. Dit zijn belangrijke gegevens voor onder andere de vermogensbelasting en toeslagen.  

Vermogensbelasting

Pensioen: FOR me?

Pensioen voor zzp'ers

Vraag 100 zzp'ers of ze gestructureerd hun pensioen opbouwen, en de meerderheid zal 'nee' antwoorden. Pensioen is, ondanks verleidelijke reclames van bijvoorbeeld Zwitserleven, toch nog steeds een ver-van-mijn-bed show. Rationeel is iedereen overtuigd van het nut, maar gevoelsmatig blijft het toch lastig om nu al geld weg te zetten voor “ooit”.

Zzp'ers kunnen de oudedagsreserve, vroeger bekend als FOR, gebruiken om pensioen op te bouwen en de winst te verminderen. Vaak wordt het geld gebruikt om uit te breiden of een tijdelijk slappe periode op te vangen, in het beste geval staat het bedrag van de oudedagsreserve apart op een rekening. Het is riskant om de oudedagsreserve niet apart te zetten, want de fiscus heeft een uitgestelde belastingclaim op de oudedagsreserve.

Pensioenopbouw, met extra aftrekpost?

Voor diegenen die een oudedagsreserve hebben opgebouwd, is er een interessante keuzemogelijkheid. Eentje waarbij direct een aftrekpost van 14% van de oudedagsreserve ontstaat, en waarmee de pensioenvoorziening verantwoord wordt vastgelegd. Geïnteresseerd?